Titulli Publikuar më Veprime
Formular Aplikimi per Marrje dokumentash nga Arkiva e Gjykates Shkoder
Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve i përditësuar 09.02.2021
Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve i përditësuar
Registi I kerkesave per viti 2021 31.03.2021
STRUKTURA DHE ORGANIKA date 31.03.2021 31.03.2021
STRUKTURA DHE ORGANIKA date 31.03.2021
Tabelat Statistikore Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër Çeshtje Penale Viti 2020 31.03.2021
Tabelat Statistikore Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër Çeshtje Penale Viti 2020
Tabelat Statistikore Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër Çeshtejt Cicile Viti 2020 31.03.2021
Tabelat Statistikore Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër Çeshtejt Cicile Viti 2020
Dhuna ne Familje 01.04.2021
Tabelat Statistikore Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër. Dhuna Viti 2020
Urdhëra Mbrojtje 2020 01.04.2021
Tabelat Statistikore Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër. Urdhera Mbrojtje Viti 2020
Kerkese per informacion 06.04.2021
Kerkese per informacion
Kontaktet e Gjyqtarëve të Medias dhe Koordinatorëve për të Drejtën e Informimit 06.04.2021
Kontaktet e Gjyqtarëve të Medias dhe Koordinatorëve për të Drejtën e Informimit pranë çdo juridiksioni Apeli