Titulli Publikuar më Veprime
Vendim i Këshillit te Gjykates Sh. P. J. Shkodër Nr. 12 date 22.05.2024 28.05.2024
Vendim i Këshillit te Gjykates Sh. P. J. Shkodër Nr. 12 date 22.05.2024
Vendim i Këshillit te Gjykates Sh. P. J. Shkodër Nr. 11 date 22.05.2024 28.05.2024
Vendim i Këshillit te Gjykates Sh. P. J. Shkodër Nr. 11 date 22.05.2024
Vendim i Këshillit te Gjykates Sh. P. J. Shkodër Nr. 10 date 07.05.2024 08.05.2024
Vendim i Këshillit te Gjykates Sh. P. J. Shkodër Nr. 10 date 07.05.2024
Vendim i Këshillit te Gjykates Sh. P. J. Shkodër Nr. 9 date 07.05.2024 08.05.2024
Vendim i Këshillit te Gjykates Sh. P. J. Shkodër Nr. 9 date 07.05.2024
Vendim i Këshillit te Gjykates Sh. P. J. Shkodër Nr. 8 date 16.04.2024 18.04.2024
Vendim i Këshillit te Gjykates Sh. P. J. Shkodër Nr. 8 date 16.04.2024
Vendim i Këshillit te Gjykates Sh. P. J. Shkodër Nr. 7 date 16.04.2024 18.04.2024
Vendim i Këshillit te Gjykates Sh. P. J. Shkodër Nr. 7 date 16.04.2024
Vendim i Këshillit te Gjykates Sh. P. J. Shkodër Nr. 6 date 16.04.2024 18.04.2024
Vendim i Këshillit te Gjykates Sh. P. J. Shkodër Nr. 6 date 16.04.2024
Vendim i Këshillit te Gjykates Sh. P. J. Shkodër Nr. 5 date 16.04.2024 18.04.2024
Vendim i Këshillit te Gjykates Sh. P. J. Shkodër Nr. 5 date 16.04.2024
Vendim i Këshillit te Gjykates Sh. P. J. Shkodër Nr. 4 date 16.04.2024 18.04.2024
Vendim i Këshillit te Gjykates Sh. P. J. Shkodër Nr. 4 date 16.04.2024
Vendim i Këshillit te Gjykates Sh. P. J. Shkodër Nr. 3 date 25.03.2024 18.04.2024
Vendim i Këshillit te Gjykates Sh. P. J. Shkodër Nr. 3 date 25.03.2024