Title Published on Actions
SHPALLJE PËR VEND VAKANT SEKRETAR GJYQËSOR NË GJYKATËN E SHK. 1 FIER 01/12/2023
SHPALLJE PËR VEND VAKANT SPECIALIST BUXHETI DHE FINANCE NË GJYKATËN E SHK. 1 BERAT 01/12/2023
SHPALLJE PËR VEND VAKANT SPECIALIST PROTOKOLLI NË GJYKATËN E SHK. 1 BERAT 01/12/2023
SHPALLJE PËR VEND VAKANT SHEF SEKTORI IT, STATISTIKË DHE MPM NË GJYKATËN E SHK. 1 BERAT 01/12/2023
SHPALLJE PËR VEND VAKANT SPECIALIST IT NË GJYKATËN E SHK. 1 BERAT 01/12/2023
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK SEKRETAR GJYQËSOR GJYKATA E SHK. 1 BERAT 01/12/2023
NJOFTIM MBI VERIFIKIM PARAPRAK PËR SEKRETARE GJYQËSORE NË GJYKATËN E SHK. 1, VLORË 30/11/2023
NJOFTIM MBI PERFUNDIMIN E LEVIZJES PARALELE PER POZICIONIN SPECIALIST IT DHE STATISTIKË NË GJPAKKO 24/11/2023
SHPALLJE PËR VEND VAKANT SPECIALIST PROTOKOLL/ARKIVË NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË KUKËS 24/11/2023
SHPALLJE PËR VEND VAKANT SEKRETARE GJYQËSORE NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË KORÇË 24/11/2023