Title Published on Actions
Vendim për përcaktimin e orës së realizimit të shortit elektronik për datën 7 Dhjetor 2023 - 1530 07/12/2023
Vendim për përcaktimin e orës së realizimit të shortit elektronik për datën 7 Dhjetor 2023 07/12/2023
Vendim për përcaktimin e orës së realizimit të shortit elektronik për datën 5 Dhjetor 2023 05/12/2023
Vendim për përcaktimin e orës së realizimit të shortit elektronik për datën 23 Nëntor 2023 23/11/2023
Vendim për përcaktimin e orës së realizimit të shortit elektronik për datën 16 Nëntor 2023 16/11/2023
Vendim për përcaktimin e orës së realizimit të shortit elektronik për datën 13 Nëntor 2023 13/11/2023
Vendim për përcaktimin e orës së realizimit të shortit elektronik për datën 31 Tetor 2023 31/10/2023
Vendim për përcaktimin e orës së realizimit të shortit elektronik për datën 27 Tetor 2023 27/10/2023
Vendim për përcaktimin e orës së realizimit të shortit elektronik për datën 25 Tetor 2023 25/10/2023
Vendim për përcaktimin e orës së realizimit të shortit elektronik për datën 12 Tetor 2023 12/10/2023