Title Published on Actions
SHPALLJE PËR CAKTIMIN E DATËS DHE ORËS PËR SEANCËN GJYQËSORE KUNDER SUBJEKTEVE ADRIATIK KANUSHI etj. 21/03/2023
SHPALLJE PËR CAKTIMIN E DATËS DHE ORËS PËR SEANCËN GJYQËSORE KUNDER SUBJEKTEVE GENTIANA SINOMEMA etj 21/03/2023
SHPALLJE PËR CAKTIMIN E DATËS DHE ORËS PËR SEANCËN GJYQËSORE KUNDER SUBJEKTEVE BESNIK HOXHA etj. 17/03/2023
SHPALLJE PËR CAKTIMIN E DATËS DHE ORËS PËR SEANCËN GJYQËSORE KUNDER SUBJEKTEVE TAULANT STAROVA etj. 27/02/2023
SHPALLJE PËR CAKTIMIN E DATËS DHE ORËS PËR SEANCËN GJYQËSORE KUNDER SUBJEKTEVE ALTIN ÇUÇAJ etj. 21/02/2023
SHPALLJE PËR CAKTIMIN E DATËS DHE ORËS PËR SEANCËN GJYQËSORE KUNDER SUBJEKTEVE ORGEST BALLA etj. 09/02/2023
SHPALLJE PËR CAKTIMIN E DATËS DHE ORËS PËR SEANCËN GJYQËSORE KUNDER SUBJEKTEVE ARIAN PLAKU etj. 09/02/2023
SHPALLJE PER NJOFTIMIN E REKURSIT R-214 PERSONAVE TË TRETË KASTRIOT MURATI DHE LINDITA MURATI 20/01/2023
SHPALLJE PËR CAKTIMIN E DATËS DHE ORËS PËR SEANCËN GJYQËSORE KUNDER SUBJEKTIT MOREL KERTALLI etj. 13/01/2023
SHPALLJE PËR CAKTIMIN E DATËS DHE ORËS PËR SEANCËN GJYQËSORE KUNDER TE PANDEHURIT OLGER BAMLLARI 05/01/2023