Title Published on Actions
SHPALLJE PËR CAKTIMIN E DATËS DHE ORËS PËR SEANCËN GJYQËSORE - SUBJEKT "FROGGY" 15/05/2024
SHPALLJE PËR CAKTIMIN E DATËS DHE ORËS PËR SEANCËN GJYQËSORE - SUBJEKT "PUPA SERVICE" 15/05/2024
SHPALLJE PËR CAKTIMIN E DATËS DHE ORËS PËR SEANCËN GJYQËSORE - SUBJEKT E.ISTREFI ETJ. 14/05/2024
SHPALLJE PËR CAKTIMIN E DATËS DHE ORËS PËR SEANCËN GJYQËSORE - SUBJEKT A.DINGA ETJ. 09/05/2024
SHPALLJE PËR EFEKT TË NJOFTIMIT TË VENDIMIT NR. 42, DT. 07.03.2024 TË GJPAKKO 22/04/2024
SHPALLJE PËR CAKTIMIN E DATËS DHE ORËS PËR SEANCËN GJYQËSORE - SUBJEKT D.MATOSHI ETJ. 15/04/2024
SHPALLJE PËR CAKTIMIN E DATËS DHE ORËS PËR SEANCËN GJYQËSORE - SUBJEKT M.SELAMAJ ETJ. 15/04/2024
SHPALLJE PËR EFEKT TË NJOFTIMIT TË VENDIMIT NR. 10, DT. 07.03.2024 12/04/2024
SHPALLJE PËR CAKTIMIN E DATËS DHE ORËS PËR SEANCËN GJYQËSORE - SUBJEKT A.HATIJA ETJ. 05/04/2024
SHPALLJE PËR CAKTIMIN E DATËS DHE ORËS PËR SEANCËN GJYQËSORE - SUBJEKT RAUL ZENUNAJ ETJ. 01/03/2024