Title Published on Actions
Fletëpalosje nr.2 për Zyrat e Shërbimit 16/01/2023
Fletëpalosje nr.1 për Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm 16/01/2023
Informacione per Zyrat e Sherbimit 16/01/2023
Informacion mbi funksionimin e Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm 16/01/2023
NJOFTIM MBI TRANSFERIMIN E AMBJENTEVE TE GJYKATES ADM.SH1. DURREES 23/09/2022
SHPALLJE VIKTIMAT_FUFI_FR_02.03.2021+ LETRA E TE DREJTAVE TE VIKTIMAVE_FR 04/03/2021
SHPALLJE VIKTIMAT_FUFI_FR_02.03.2021+ LETRA E TE DREJTAVE TE VIKTIMAVE_FR
LETRA E TË DREJTAVE per viktimat (neni 58 i K.Pr.Penale) 04/03/2021
LETRA E TË DREJTAVE per viktimat (neni 58 i K.Pr.Penale)
Shpallje per viktimat Bousquet Jean Pierre etj data 04.02.2020 04/03/2021
Njoftimin e viktimave, nëpërmjet shpalljes së këtij akti në këndin e njoftimeve dhe në faqen e internetit të gjykatës të viktimave si më poshtë: 1. BOSQUET Jean Pierre, i lindur më 15/12/1949 banues ne adresen; 35, RUE DU DOCTEUR GILLARD në HAYANGE 57240 (MOSELLE), Francë; 2. DIOT Suzanne, lindur me 13/09/1948, banuese ne adresen 02 allëe des Tanneurs a CONDE NORTHEN 57, Francë; 3. Roger ADAM, datëlindja 14/02/1954 banese ne adresen; 12, RUE DES BERGERONNETTES në CONFLANS-EN-JARNISY (MEURTHE ET MOSELLE), Francë; 4. Jacques JACKY, datëlindja 26/09/1951, banese ne adresen; 16, RUE HONORE DE BALZAC në CONFLANS-EN-JARNISY 54800 (MEURTHE ET MOSELLE), Francë; etj