Title Published on Actions
VENDIM PËR CAKTIMININ E DATËS DHE ORËS SË GJYKIMIT NDAJ ANKUESIT ARBEN RUÇO 04/11/2021
VENDIM PËR CAKTIMININ E DATËS DHE ORËS SË GJYKIMIT NDAJ ANKUESIT ARBEN RUÇO 04/11/2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme AKKO 18/10/2021-22/10/2021 18/10/2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 18/10/2021-22/10/2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme AKKO 11/10/2021-15/10/2021 11/10/2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 11/10/2021-15/10/2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme AKKO 04/10/2021-08/10/2021 04/10/2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 04/10/2021-08/10/2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme AKKO 13/09/2021-17/09//2021 13/09/2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 13/09/2021-17/09//2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme AKKO 26/07/2021-30 /07/2021 26/07/2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 26/07/2021-30 /07/2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme AKKO 19/07/2021-23 /07/2021 19/07/2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 19/07/2021-23 /07/2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme AKKO 12/07/2021- 16/07/2021 12/07/2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 12/07/2021- 16/07/2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme AKKO 05/07/2021- 09/07/2021 05/07/2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 05/07/2021- 09/07/2021