Title Published on Actions
Vendim nr. 10, datë 13.11.2023 i Këshillit të Gjykatës 15/11/2023
Vendim nr. 9, datë 13.11.2023 i Këshillit të Gjykatës 15/11/2023
Vendim nr. 8, datë 02.11.2023 i Këshillit të Gjykatës 03/11/2023
Vendim nr. 7, datë 02.11.2023 i Këshillit të Gjykatës 03/11/2023
Vendim nr. 6, datë 27.10.2023 i Këshillit të Gjykatës 27/10/2023
Vendim nr. 5, datë 29.09.2023 i Këshillit të Gjykatës 03/10/2023
Vendim nr. 4, datë 29.09.2023 (korrigjuar me Vendimin nr. 4/1, datë 02.10.2023) 03/10/2023
Vendim nr. 3, datë 28.09.2023 i Këshillit të Gjykatës 02/10/2023
Vendim nr. 2, datë 11.07.2023 i Këshillit të Gjykatës 11/07/2023
Vendim nr. 1, datë 23.05.2023 i Këshillit të Gjykatës 24/05/2023