Titulli Publikuar më Veprime
SHPALLJE PËR VEND VAKANT SHEF SEKTORI BUXHETI & FINANCE GJYKATËN E SHK.1, KORÇË 29.02.2024
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK SPECIALIST IT - GJYKATA E SHK.1 LUSHNJË 23.02.2024
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK SEKRETAR GJYQËSOR - GJYKATA E SHK.1 LUSHNJË 23.02.2024
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK SPECIALIST BUXHETI - GJYKATA E SHK.1 LUSHNJË 23.02.2024
SHPALLJE PËR VEND VAKANT SHOFER NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT KKO 22.02.2024
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK SEKRETARE - GJYKATA E SHK.1 BERAT 06.02.2024
SHPALLJE PËR VEND VAKANT SHOFER NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT KKO 31.01.2024
SHPALLJE PËR VEND VAKANT SPECIALIST BUXHETI DHE FINANCE NË GJYKATËN E SHK.1, LUSHNJË 30.01.2024
NJOFTIM MBI VLERËSIMIN E TESTIMIT ME SHKRIM - SPECIALIST ARKIVIST/E - GJYKATA E SHK. 1 SHKODËR 29.01.2024
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK SPECIALIST BUXHETI - GJYKATA E SHK.1 LEZHË 29.01.2024