Titulli Publikuar më Veprime
Fletëpalosje nr.2 për Zyrat e Shërbimit 16.01.2023
Fletëpalosje nr.1 për Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm 16.01.2023
Informacione per Zyrat e Sherbimit 16.01.2023
Informacion mbi funksionimin e Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm 16.01.2023
LETRA E TË DREJTAVE per viktimat (neni 58 i K.Pr.Penale) 04.03.2021
LETRA E TË DREJTAVE per viktimat (neni 58 i K.Pr.Penale)