Titulli Publikuar më Veprime
Vendim nr. 5, datë 29.09.2023 i Këshillit të Gjykatës 03.10.2023
Vendim nr. 4, datë 28.09.2023 (korrigjuar me Vendimin nr. 4/1, datë 02.10.2023) 03.10.2023
Vendim nr. 3, datë 28.09.2023 i Këshillit të Gjykatës 02.10.2023
Vendim nr. 2, datë 11.07.2023 i Këshillit të Gjykatës 11.07.2023
Vendim nr. 1, datë 23.05.2023 i Këshillit të Gjykatës 24.05.2023