Për çdo informacion në lidhje me aktivitetin e Gjykatës së Lartë, ju lutem vizitoni faqen zyrtare ww.gjykataelarte.gov.al