Titulli Publikuar më Veprime
URDHER PER NDARJEN E SALLAVE 7 DHE 8 28.04.2021
UERDHER PER SHORTIN E PARE TE 2021 29.12.2020
URDHER PER SHORTIN E DATES 31.12.2020 29.12.2020