Titulli Publikuar më Veprime
VENDIM PER ZGJEDHJEN E ZV.KRYETARIT 29.06.2022 04.07.2022
URDHER PER SHORTIN 04.07.2022
NJOFTIM PER MBLEDHJEN E GJYQTAREVE DT.29.06.2022 24.06.2022
MBLEDHJA E PERGJITHSHME E GJYQTAREVE DT.14.04.2022 12.04.2022
MBLEDHJA E GJYKATËS DT.25.03.2021 26.03.2021