Titulli Publikuar më Veprime
Proçes Verbal i Mbledhjes datë 28.07.2022 29.07.2022
URDHËR PÊR THIRRJEN E KËSHILLIT DT.09.12.2021 07.12.2021
Proçes Verbal i Mbledhjes datë 03.12.2021 07.12.2021
URDHER PER THIRRJEN E KESHILLIT TE GJYKATES DT.24.11.2021 24.11.2021
VENDIM I KESHILLIT TE GJYKATES DT.30.07.2021 30.07.2021
Proçes Verbal i Mbledhjes datë 22.04.2021 28.04.2021
Proçes Verbal i Mbledhjes datë 30.03.2021 31.03.2021
Proçes Verbal i Mbledhjes datë 26.01.2021 10.03.2021
Proçes Verbal i Mbledhjes datë 16.02.2021 25.02.2021