• Struktura e pagave të Gjykatës Administrative të shkallës së Parë Vlorë

 

 

   

 Persona

 

 Kategoria e pagave

 

 

Punonjësit me Grada

 

 

6

 

 

 

1

 

 

Kryetar Gjykate  

 

 

 

 

G-1

 

 

 

 

Zv Kryetar Gjykate 

 

 

 

 

G-1

 

 

 

 

Gjyqtar Gjykate

 

 

 

 

G-1

 

 

4

 

 

Ndihmës ligjor në gjykatë 

 

 

 

 

 
 

 Punonjësit me Pagë Grupi

 

 

10 

 

 

 

 

 

Kancelar

 

 

 

 

II-B

 

 

 

 

K/Sekretare, K/Dege Buxheti, Specialist Personeli 

 

 

 

 

III-B

 

 

7

 

 

Specialist IT, ZMP, Ekonomist

 

 

 

 

IV-A 

 

 

 

 

Sekretar Gjyqësor

 

 

 

 

IV-A

 

 

 

 

Arkivist Gjyqësor

 

 

 

 

IV-B

 

 

 

Lidhja II

 

 

 

 

 

10

 

 

Shofer/Mirmbajtës 

 

 

 

 

IV 

 

 

11 

 

 

Magazinier

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

Punonjës Sigurie

 

 

 

 

II 

 

 

13

 

 

Nënpunës Gjyqësor

 

 

 

 

IV 

 

 

14

 

 

Sanitare 

 

 

 

 

I

 

 

 

Totali

 

 

21 

 

 

 

         

 

 

  • Përshrkimi i pozicionit të punës dhe proçedura e përzgjedhjes së administratës së Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë :

 

  

Nr.

 

 

Pozicioni

 

 

Proçedura e Përzgjedhjes   

 

                                                                

1

 

 

Zv. Kryetar 

 

 

Shkollë Magjistrature,Dekret Presidenti

 

 

2

 

 

Gjyqtar 

 

 

Shkollë Magjistrature,Dekret Presidenti

 

 

3

 

 

Kancelar

 

 

Udhër i Ministrit të Drejtësisë

 

 

4

 

 

K/Sekretare

 

 

Vendim Këshilli,Status i nënpunësit civil 

 

 

5

 

 

Sekretare

 

 

Vendim Këshilli,Status i nënpunësit civil 

 

 

6

 

 

K/Dega e Buxhetit

 

 

Vendim Këshilli,Status i nënpunësit civil 

 

 

7

 

 

Specialist IT

 

 

Vendim Këshilli,Status i nënpunësit civil

 

 

8

 

 

Arkivist

 

 

Vendim Këshilli,Status i nënpunësit civil

 

 

9

 

 

Magazinier

 

 

Kontratë Pune

 

 

10

 

 

Puonjës Sigurie

 

 

Kontratë Pune

 

 

11

 

 

Shofer

 

 

Kontratë Pune

 

 

12

 

 

Nënpunës Ligjor

 

 

Kontratë Pune

 

 

13

 

 

Sanitare

 

 

Kontratë Pune