Titulli Publikuar më Veprime
Kandidati fitues "Sekretar Gjyqësor" me lëvizje paralele, Gj. Adm. Sh1 Tr. 11.01.2023
Lista e kandidatëve të kualifikuar "Sekretar Gjyqësor" , Gjykata Adm. Shkalla e Parë Tiranë 23.12.2022
SEKRETAR GJYQËSOR (1 pozicion) , Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë 05.12.2022
Njoftim per Vleresimit nga Keshilli i Gjykates, "Sekretare Gjyqesore", Gj Adm Shk 1 Tirane 24.10.2022
Lista e kandidatëve të kualifikuar "Sekretar Gjyqësor" , Gjykata Adm. Shkalla e Parë Tiranë 21.10.2022
Nepunes Gjyqesor (1 pozicion), Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane 14.10.2022
Njoftim mbi Verifikimin Paraprak për "Sekretar Gjyqësor" Gjyk. Adm. Sh. I Tirane 14.10.2022
Nepunes Gjyqesor (1 pozicion), Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane. 21.09.2022
SEKRETAR GJYQËSOR (2 pozicione) , Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë 14.09.2022
Njoftim rezultati i vleresimit me shkrim "Sekretar Gjyqesor" Gjykata Adm. Shkalla e Pare Tirane 14.07.2022