Koordinatori për të Drejtën e Informimit për Gjykatën Administrative Te Shkalles Se Pare Tirane 

Arjona Firaj

 

E-mail:  arjona.firaj@gjykata.gov.al

Web:    www.gjykata.gov.al

Tel:      +355 (0) 42 44 70 88

Adresa: Rruga "Ibrahim Pashe Bushatlliu", Nr.1001, Tirane