Titulli Publikuar më Veprime
Urdheri nr. 62 date 22.07.2022 25.07.2022
Urdheri nr. 62 date 22.07.2022 "Shorti Gjyqesor dhe Shqyrtmi i kerkesave me karakter te ngutshem procedurial"
ANALIZA VJETORE 2021 28.04.2022
Urdher Nr. 49 date 04.10.2021 "Per shortin e dosjeve te magjistrates Semiramis Hoxholli" 05.10.2021
Shorti Gjyqesor dhe Shqyrtmi i kerkesave me karakter te ngutshem procedurial 23.07.2021
KODI I ETIKES GJYQESORE 04.05.2021
BULETINI INFORMATIV PERIODIK JANAR-MARS 2021 28.04.2021
URDHER NR.12 DATE 20.04.2021 PER "SHORTIMIN E DOSJEVE TE MAGJISTRATES GENTIANA MUCAJ" 20.04.2021