Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
31138... 5294 Civile Themeli Elda Vrioni ***** 23.11.2022
31155... 5299 Civile Themeli Gentiana Muçaj ***** 23.11.2022
31138... 5300 Civile Themeli Aferdita Maho ***** 23.11.2022
31154... 5295 Civile Themeli Enerjeta Shehaj(Deraj) ***** 23.11.2022
31138... 5298 Civile Themeli Selvie Gjoçaj ***** 23.11.2022
31015... 5291 Civile Themeli Selvie Gjoçaj ***** 23.11.2022
31117... 5301 Civile Themeli Elda Vrioni ***** 23.11.2022
31155... 5302 Civile Themeli Selvie Gjoçaj ***** 23.11.2022
31139... 5292 Civile Themeli Aferdita Maho ***** 23.11.2022
31138... 5303 Civile Themeli Avni Sejdi ***** 23.11.2022