Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil gjyqesore (sekretare gjyqesore) 15.11.2022
Shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil gjyqesore ne kategorine ekzekutive (sekretare gjyqesore)
Njoftim mbi shpallje e fituesit dhe emerimit ne pozicionin Sekretare Gjyqesore Gj.Adm.Shkoder 19.10.2022
Njoftim mbi shpallje e fituesit dhe emerimit ne pozicionin Sekretare Gjyqesore ne Gj.Adm.Shkoder
Njoftim mbi shpallje e fituesit dhe emerimit ne pozicionin Kryesekretare Gj.Adm.Shkoder 19.10.2022
Njoftim mbi shpallje e fituesit dhe emerimit ne pozicionin Kryesekretare ne Gjykaten Administrative Shkalla e Pare Shkoder
Njoftim per mbylljen e procedures per 2 vende vakante ne pozicioni Sekretare Gjyqesore 19.10.2022
Njoftim per mbylljen e procedures per 2 vende vakante ne pozicioni Sekretare Gjyqesore Gj.Adm.Shkoder
Njoftim mbi mbylljen e procedures per vend vakant ne pozicionin Kryesekretare Gj.Adm. Shkoder 19.10.2022
Njoftim mbi mbylljen e procedures per vend vakant ne pozicionin Kryesekretare Gj.Adm. Shkoder
Njoftim mbi kandidatet e kulaifikuar ne testimin me shkrim Gj,Adm,Shkoder 19.10.2022
Njoftim mbi kandidatet e kulaifikuar ne testimin me shkrim Gj,Adm,Shkoder
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak Gj.Adm Shkoder 29.09.2022
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per Sekretare Gjyqesore Gj.Adm Shkoder Sekretare Gjyqesore
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak Gj.Adm Shkoder 29.09.2022
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak Gj.Adm Shkoder
Shpallje per levizje paralele, ngritje ne detyre dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesore 15.09.2022
Shpallje per levizje paralele, ngritje ne detyre dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesore sekreatre gjyqesore
Shpallje per levizje paralele, ngritje ne detyre dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesore 15.09.2022
Shpallje per levizje paralele, ngritje ne detyre dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesore per kryesekretare