Titulli Publikuar më Veprime
Analiza Vjetore 2021 08.03.2022
Analiza Vjetore 2021
UB ne lidhje me pritjen e publikut 24.05.2021
UB ne lidhje me pritjen e publikut
Mbledhja e Keshillit te Gjykates (permbledhje) date 07.12.2020 07.12.2020
Mbledhja e Keshillit te Gjykates (permbledhje) date 07.12.2020
Vendim KGJ dt 07.12.2020 07.12.2020
Vendim KGJ dt 07.12.2020
Mbledhja e Keshillit te Gjykates date 09.11.2020 20.11.2020
Mbledhja e Keshillit te Gjykates date 09.11.2020
Mbledhja e Keshillit te Gjykates (permbledhje) 05.10.2020 17.11.2020
Mbledhja e Keshillit te Gjykates (permbledhje) 05.10.2020
Mbledhja e Keshillit te Gjykates (permbledhje) 21.09.2020 24.09.2020
Mbledhja e Keshillit te Gjykates (permbledhje) 21.09.2020
Mbledhja e Keshillit te Gjykates (permbledhje)dt 03.03.2020 15.03.2020
Mbledhja e Keshillit te Gjykates (permbledhje)dt 03.03.2020
Urdher i brendshem per pezullimin e veprimtarise gjyqesore 10.03.2020
Urdher i brendshem per pezullimin e veprimtarise gjyqesore
Njoftim mbi mbledhjen e K.GJ. ADM Shkoder 03.03.2020
Njoftim mbi mbledhjen e K.GJ. ADM Shkoder