Koordinatori për të drejtën e informimit
Skender GRUDA

Kontakt:       skender.gruda@gjykata.gov.al
Tel:               +355 22 212 122

Në linkun e mëposhtëm do të mund të njiheni me: "Planin Strategjik të Komunikimit për Sistemin Gjyqësor” dhe Rregulloren “Për komunikimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor me median”.

http://klgj.al/kontakt-media/