Titulli Publikuar më Veprime
Mbledhje e Keshillit te Ministrave te dates 18.03.2022, 19.03.2022
Mbledhje e Keshillit te Ministrave te dates 18.03.2022, Vendimi Per caktimin e dites se Hene me date 21.03.2022 , pushim.
Mbledhja e Pergjithshme e Gjyqtareve 25.01.2022
Mbledhja e Pergjithshme e Gjyqtareve
Njoftim per aplikim per internship te kaulifikuar Gj,.Adm Shkoder 03.08.2021
Njoftim per aplikim per internship te kaulifikuar Gj,.Adm Shkoder