Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim per shtyrje e mbledhjes se keshillit te Gjykates 27.12.2022
Shtyrje e mbledhjes se keshillit te Gjykates
Mbledhja e Keshillit te Gjykates (permbledhje) dt 28.07.2022 01.08.2022
Mbledhja e Keshillit te Gjykates (permbledhje) dt 28.07.2022
Mbledhje e keshillit te Gjykqtes dt. 27.06.2022 27.06.2022
Mbledhje e keshillit dt. 27.06.2022
Vendim shpallje te vendit vakant te kryesekretar dt.16.03.2021 16.03.2022
Vendim shpallje te vendit vakant te kryesekretar dt.16.03.2021
Vendim i shkurtuar KGJ per emrimin paraprak te poziciont sekretare gjyqesore dt. 16.03.2022 16.03.2022
Vendim i shkurtuar KGJ per emrimin paraprak te poziciont sekretare gjyqesore dt. 16.03.2022
Mbi ngritjen e komisionit te pranimit ne Gj.Adm.Shkoder.pdf 16.02.2022
Mbi ngritjen e komisionit te pranimit ne Gj.Adm.Shkoder.pdf
Mbledhja e Keshillit te Gjykates (permbledhje) dt 07.06.2021 08.06.2021
Mbledhja e Keshillit te Gjykates (permbledhje) dt 07.06.2021
Mbledhja e Keshillit te Gjykates (permbledhje)dt 19.05.2021 27.05.2021
Mbledhja e Keshillit te Gjykates (permbledhje)dt 19.05.2021
Mbledhja e Keshillit te Gjykates (permbledhje) dt 24.05.2021 27.05.2021
Mbledhja e Keshillit te Gjykates (permbledhje) dt 24.05.2021
Mbledhja e Keshillit te Gjykates (permbledhje)dt 12.05.2021 27.05.2021
Mbledhja e Keshillit te Gjykates (permbledhje)dt 12.05.2021