MIRËSEVINI!

GJYKATA ADMINISTRATIVE SHKALLA E PARE SHKODER

Kontakt\ e-mail : info.gjykata.adm.shkoder@gjykata.gov.al

Link: Masat e COVID-19 KLGJ : http://klgj.al/covid-19/ 

Link: Harta e re Gjyqesore :https://klgj.al/harta-e-re-gjyqesore/

Link: Facebook KLGJ : https://www.facebook.com/KeshilliLarteGjyqesor/

Link:KLGJ Aktivitet: http://klgj.al/keshilli-i-larte-gjyqesor-ne-bashkepunim-me-gjyqtaret-per-mediat-dhe-nepunesit-civile-gjyqesore-per-marredheniet-me-publikun-dhe-median-ne-gjykata-ne-datat-21-prill-dhe-6-maj-zhvilluan-dy-takime-ne/