Titulli Publikuar më Veprime
Rregullore e Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Korce 07.01.2019
Kjo rregullore eshte ne fuqi deri ne momentin qe nje rregullore e re do te ngarkohet ne portal.