Titulli Publikuar më Veprime
http://klgj.al/kontakt-media/ 14.12.2020
Linku i publikimit te Dokumenteve Buriim.
RREGULLORE-PËR-KOMUNIKIMIN-E-KËSHILLIT-TË-LARTË-GJYQËSOR-ME-MEDIAN 14.12.2020
Rregullore e Komunikimit me Median nga KLGJ.
PLANI-STRATEGJIK-I-KOMUNIKIMIT-PËR-SISTEMIN-GJYQËSOR
Komunikimi me median Vendime te KLGJ