Koordinatori për të drejtën e informimit
Koordinatori për të drejtën e informimit i Gjykatës Administrative të Shkalles se pare Korçë
Z. Angelo Kondili
Email:     angelo.kondili@gjykata.gov.al
 
Tel :        +355 82 50 20 99
Mob:       +355 69 83 97 182
Fax :       +355 82 50 20 99
 
Adresa:   Gjykata Administrative e Shkalles se Parë Korçë
                       L. 3, Rruga Nene Tereza, 30 Korçe
                   
 
Orari:    E Hënë deri te Premte nga ora 08:00-16:00