Gjykata Administrative e Shkalles se Pa re Korce

Rruga Nene Tereza Lagja 3, Korce, 7001

Tel.: 0 82 50 20 99

http://www.gjykata.gov.al/gjykata-administrative-korcë/gjykata-administrative-korcë/