Emri Data e fillimit të punës
Sonjela VOSKOPI 01.01.2016
Ligoraq TOSHI 31.01.2020
Etleva GJAMO 18.05.2015
Adrian SHEGA 02.11.2020
Enisa SHAHINI 31.01.2020
Enerjeta SHEHAJ 04.03.2019
Sokol IBI 18.05.2015