Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
31155... 428 Civile Themeli Ligoraq Toshi ***** 12.10.2022
31151... 433 Civile Themeli Ligoraq Toshi ***** 12.10.2022
31113... 431 Civile Themeli Etleva Gjamo ***** 12.10.2022
31151... 435 Civile Themeli Etleva Gjamo ***** 12.10.2022
31151... 434 Civile Themeli Ligoraq Toshi ***** 12.10.2022
31156... 432 Civile Themeli Etleva Gjamo ***** 12.10.2022
31155... 429 Civile Themeli Etleva Gjamo ***** 12.10.2022
31142... 430 Civile Themeli Ligoraq Toshi ***** 12.10.2022
31117... 424 Civile Themeli Ligoraq Toshi ***** 07.10.2022
31156... 426 Civile Themeli Ligoraq Toshi ***** 07.10.2022