Titulli Publikuar më Veprime
Rregullore e Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Gjirokaster 24.04.2018
Rregullore e Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Gjirokaster