Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje Vendimi nr 715 date 19.12.2022 25.01.2023
Shpallje Vendimi nr 715 date 19.12.2022
Shpallje Vendimi nr 702 date 14.12.2022 18.01.2023
Shpallje Vendimi nr 702 date 14.12.2022
Shpallje Vendimi 678 date 05.12.2022 06.01.2023
Shpallje Vendimi 678 date 05.12.2022
Njoftim mbi rezultate e verifikimit paraprak Sekretare Gjyqësore-Gjykata e Rrethit Lushnje 30.12.2022
Njoftim mbi rezultate e verifikimit paraprak Sekretare Gjyqësore-Gjykata e Rrethit Lushnje
Shpallje levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil Arkivist-Gjykata e Rrethit Vlore 28.12.2022
Shpallje levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil Arkivist-Gjykata e Rrethit Vlore
Njoftim levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil Arkivist-Gjykata e Rrethit Vlore 28.12.2022
Njoftim levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil Arkivist-Gjykata e Rrethit Vlore
Njoftim mbyllje procedure-Gjykata e Rrethit Puke 28.12.2022
Njoftim mbyllje procedure-Gjykata e Rrethit Puke
Shpallje Vendimi nr 660 date 15.11.2022 27.12.2022
Shpallje Vendimi nr 660 date 15.11.2022
Njoftim mbi rezultatet e testimit-Gjykata Administrative Shkoder 20.12.2022
Njoftim mbi rezultatet e testimit-Gjykata Administrative Shkoder
Shpallje pozicioni vakant levizje paralele dhe pranim sherbim civil gjyqesor -Gjykata e Rethit Kruje 16.12.2022
Shpallje pozicioni vakant levizje paralele dhe pranim sherbim civil gjyqesor -Gjykata e Rethit Kruje