Ekspertet prane gjykates

 

 

LISTA E EKSPERTEVE LOKALE TE SPECIALITETEVE TE NDRYSHME

 

Nr

Emri Mbiemri

Specialiteti

Adresa

Tel

1

Argjir  Luzi 

Ekspert Topograf

Lagjja “18 Shataori”

Nr.Cel.0692351426

2

Enver Vani

Kontabel i autorizuar

Tirane

Nr.Cel.0692175757

3

Evald Jaho

Ekspertime auto-teknike, deme motorrike, pasurie, deme shendetsore

Tirane

Nr.Lic.V.P.0572

4

Lula Spaha

Ekspert topograf

Tepelene.

Nr.Cel.06823310582

5

 

Kosta Malo

Ekspert topograf

Gjirokatser.

Nr.Cel.0696676970

6

Blerta Uka (Malko)

Vleresues demi (Kont i miratuar)

 Tirane.

Nr.Cel.0697292734

7

Bajram Alidhima

Vleresues i Pasurise  Paluajtshme

Sarande

Nr.Cel.06968855044.

8

Iris Lani

Ndertese-Toke Truall

Lagj.”11 Janari” Gjirokaster

Nr.Cel.0682218339.

9

Kaliopi Rebi

Vleresues i Pasurise se Paluajtshme; Ing. Ndertimi.

Lagj.”Kodra e Shtufit” Gjirokaster

Nr.Cel.0692273568.

10

Luan Muca

Ekspert Kont. Regj.nr.lic.119, Administrator Falimenti nr. Lic.11.

Tepelene

Nr.Cel.0692290763

11

Loreta Mamani

Psikologe

Lagj. “Kodra e Shtufit”

Nr.Cel.0694640798

12

Mimoza Carka

Psikologe

Lagjja”18 Shtatori”

Nr.Cel.0694285836

13

Alsona Bala

Psikologe

Lagjja” Dunavat”

Nr.Cel.0692832292

14

Figali Caro

Ndertese-Toke Truall

Lagj.”18 Shtaori”

Nr.Lic.V.P.0099/1

15

Thanas Marku

Kontabel i miratuar, nr.license.649

Gjirokaster

Nr.Cel.0697920034

16

Armand Hasko

Ekspert Kontabel i Miratuar

Tirane

Nr.Cel.0682079270

17

Artur Sulce

Ekspert Aksidentesh Rrugore, dhe Autoteknik

Tirane

Nr.Cel.0692059370

18

Ersilda Cali

Psikologe Ndermjetese

Gjirokaster

Nr.Cel.0696527916

19.

Hertel Shehu

Vleresues Demesh Pasurore dhe jo pasurore,nr.101.license .

Vlore

Nr.Cel.0692790203

20

Robert Lulo

Kontabel i miratuar

Gjirokaster

Nr.Cel.0694444881

21

Krenar Kuci

Ing. Topograf ne projektim, Ing. Topograf per mbikqyrje

Gjirokaster

kucikrenar@yahoo.com

0692632458

22

Irma Dobi

Vleresuese  Pasurive te Palujt

.

Gjirokaster

Nr.Cel.0697300703

23

Kapo Raku

Kontabel i Miratuar

Sarande

Nr.Cel.0692081302

24

Artan Rexhepi

Ekspert kriminalistik

Tirane

Nr.Cel.0674455555

25

Ardian Shehu

Ekspert kriminalistik

Tirane

Nr.Cel.06957380037

26

Ilir Kotoni

Ekspert kriminalistik

Tirane

Nr.Cel.0682023300

27

Miltiadh Muci

Ekspert kriminalistik

Tirane

Nr.Cel.0692413825

Nr.Cel.042363777

28

Eshref Myftari

Ekspert kriminalistik

Tirane

 

29

Valter Haxhiaj

Ekspert kriminalistik

Tirane

Nr.Cel.0682022627

 

30

Kreshnik Zgjani

Eks.Vleres.Demesh Shendetsore

Tirane

Nr.Cel.0672033271

31

Ervisa Lula

Psikologe

Tirane

Nr.Cel.0699239304

 

32

Fatmir Hasho

Ekspert Aksidentesh Rrugore, dhe Autoteknik

Tirane

Nr.Cel.0692157218

33

Islam Qibini

Ekspert Aksidentesh Rrugore, dhe Autoteknik

Tirane

Nr.Cel.0672055067

34

Arjan Janku

Ekspert Aksidentesh Rrugore, dhe Autoteknik

Tirane

Nr.Cel.0672027633

35

Arben Luzi

Ekspert Aksidentesh Rrugore, dhe Autoteknik

Tirane

Nr.Cel.0684017855

36

Mark Gjonpalaj

Ekspert Aksidentesh Rrugore, dhe Autoteknik

Tirane

Nr.Cel.0694101685

37

Ardian Asa

Ekspert Aksidentesh Rrugore, dhe Autoteknik

Tirane

Nr.Cel.0692026206

38

Sokol Kondi

Ekspert Aksidentesh Rrugore, dhe Autoteknik

Tirane

Nr.Cel.0682058023

39

Medion Bishaj

Ekspert Aksidentesh Rrugore, dhe Autoteknik

Tirane

Nr.Cel.0692192102

40

Donetin Papa

Ekspert Aksidentesh Rrugore, dhe Autoteknik

Tirane

Nr.Cel.0694100780

41

Leonard Karati

Ekspert Aksidentesh Rrugore, dhe Autoteknik

Tirane

Nr.Cel.0692038350

42

Mahir Hodo

Ekspert Aksidentesh Rrugore, dhe Autoteknik

Tirane

Nr.Cel.0674020763

43

Edvald Jaho

Ekspert Aksidentesh Rrugore, dhe Autoteknik

Tirane

Nr.Cel.0694061433

44

Qemal Xholi

Ekspert Aksidentesh Rrugore, dhe Autoteknik

Tirane

Nr.Cel.0689043608

45

Jakup Kola

Ekspert Aksidentesh Rrugore, dhe Autoteknik

Tirane

Nr.Cel.0673215265

46

Mentor Spahiu

Ekspert Vleresues per deme materiale dhe shendetsore

Tirane

Nr.Cel.0696084317

47

Xhuljeta Gjini

Vleresues i Pasurise  Paluajtshme

Tirane

Nr .Lic 0404/1

48

Klejdi Ngjela

Vleresues i Pasurise  Paluajtshme

Tirane

Nr .Lic 0402/1

49

Engjellushe Lala

Vleresues i Pasurise  Paluajtshme

Tepelene

 

50

Albert Kreci

Ekspert Mjeko-Ligjor

Tirane

Nipt M01414002U

51

Gjergji Syko

Vleresues ne sigurime per demet shendetesore. Ekspertize mjeko-ligjor. (Ekspert mjeko-ligjore)

Tirane

0692603886, syko_gjergji@yahoo.com

52

Elvira Bardhi

Vleresues i Pasurise  Paluajtshme

Sarande

Tel:0696955008

53

Petraq Kote

Veresues I Pasurise Paluajtshme

Sarande

Nr Lic K.0759/2

54

Mamir Hodo

Ekspert Autoteknik,Vleresime ne Transport,Aksidente ne pune

Tirane

0695439268

55

Agron Beja

Ekspert Autoteknik,Vleresime ne Transport,Aksidente ne pune

Tirane

0682084354

56

Alfred Hasanaj

Ekspertiza teknike, Ekspert privat zjarrfikes. Ekspert autoteknik. Ekspert aksidentesh ne pune. Ekspert tubacionesh te naftes dhe te gazit. vlersim pasurie te luajteshme dhe te paluajteshme. Vlersim demesh

Tirane

0693114265

57

Ardit Gjeta

Ekspert Autoteknik, Aksidente ne pune

Tirane

0692649501

58

Fadil Likaj

Ekspert Autoteknik, Aksidente ne pune

Tirane

0696404753

59

Romir Ilia

Ekspert Autoteknik

Tirane

0693480190

60

Luri Balla

Ekspert Autoteknik

Tirane

0692206998

61

Marjana Koci

Eksperte Ndertimi

Sarande

0692571593
koci.marjana@yahoo.com

62

 Leke Gjoni

 Ekspert per vleresimin e demeve ne fushen e sigurimeve, ekspert autoteknike, perfaqesim dhe konsulence teknike.

 Tirane

lekegjoni@gmail.com Telefon: 0692064007

63

Adrian Bedaj

Ekspertime autoteknike, auditime te barrierave mbrojtese dhe elementeve te sigurise rrugore, vleresime demesh materiale dhe shendetesore, vleresime linjash teknologjike, makinerish dhe pajisjesh, projektim i instalimeve termoteknike, kondicionimit dhe i impianteve te prodhimit te energjise termike nga burime te rinovushme, sistemeve te furnizimit me gaz, sistemeve kundra zjarrit, impianteve ngritese e transportuse (ashensore shkalle levizese etj), ura metalike sinjalistike jo ndriçuse ne autostrada, rruge urbane e kryesore, interurbane kryesore, rruge urbane dytesore etj, inspektime te pajisjeve nen presion ,makinerive ngritese si dhe testeve pa shkaterrim strukture dhe ekspertime qe lidhen me mbrojtjen dhe shendetin ne pune

Tirane

adrianbedaj@hotmail.com 0692746510

 64

 Edmond Dedja

Vleresues ne sigurime per demet shendetsore.

 Tirane

 0662025705

 65

 Armela Garipi

Psikologe

 Durres

 0695312732

 66

 Manjola Fida

Ing. Ndertimi

 Tirane

manjola2004@yahoo.com Telefon: 0682230900

 

 

 

SHENIM

Lista e eksperteve mund te shtohet me eksperte te rinj qe do te paraqiten me dokumentat vertetuese te specialitetit, si dhe adresat ne gjykate.

 

 

 

 

 REGJISTRI ELEKTRONIK I EKSPERTEVE - MINISTRIA E DREJTESISE Link