Titulli Publikuar më Veprime
Vendim nr 2 date 27.04.2020 i Keshillit 18.06.2021
Vendim nr 2 date 27.04.2020 i Keshillit
Vendim nr 2 date 30.03.2021 i Keshillit 18.06.2021
Vendim nr 2 date 30.03.2021 i Keshillit
Vendim nr 1 date 07.06.2021 i Keshillit 18.06.2021
Vendim nr 1 date 07.06.2021 i Keshillit
Vendim nr 2 date 07.06.2021 i Keshillit 18.06.2021
Vendim nr 2 date 07.06.2021 i Keshillit
Vendim nr 2 date 22.12.2020 i Keshillit 18.06.2021