Titulli Publikuar më Veprime
Sekretar Gjyqësor (1 pozicion), Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë 02.10.2023
Njoftim mbi përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele "Specialist Buxheti", Gj.Adm.Sh.I Tiranë 27.09.2023
Njoftim mbi përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele "Specialist Prokurimi", Gj.Adm.Sh.I Tiranë 27.09.2023
Njoftim mbi përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele"Shef Burime Njerezore", Gj.Adm.Sh.I Tiranë 27.09.2023
Shef Sektori Burimeve Njerëzore (1 pozicion), Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë 11.09.2023
Specialist Buxheti (2 pozicione), Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë 11.09.2023
Specialist Prokurimi Publik (1 pozicion), Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë 11.09.2023
Njoftim për përfundimin e Vlerësimit me shkrim "Specialist Buxheti" Gjyk. Adm. Sh. I Tiranë 03.08.2023
Njoftim për përfundimin e Vlerësimit me shkrim "Specialist Prokurimi Publik" Gjyk. Adm. Sh. I Tiranë 03.08.2023
Njoftim për përfundimin e Vlerësimit me shkrim "Sekretar Gjyqësor" Gjyk. Adm. Sh. I Tiranë 03.08.2023