Titulli Publikuar më Veprime
Mmbyllja e proc. të lëvizjes paralele Spec B/Financë si dhe anullimi i njoftimit të dt 21.05.2024 23.05.2024
Njoftim mbi mbylljen e procedures Specialist IT 21.05.2024
Njoftim mbi procedurën e vlerësimit paraprak Specialist Financë Buxhet datë 21.05.2024 21.05.2024
Shpallje pozicion i lirë pune Sekretar/e Gjyqësor Gjykata Administrative Lushnje 13.05.2024
Shpallje pozicion i lirë pune Specialist Financë/Buxhet Gjtykata Administrative Lushnje 03.05.2024
Njoftim mbi procedurën e verifikimit të paraqitur nga kandidatët Specialist IT 29.04.2024
Njoftim për mbyllje e levizjes paralele Specialist IT dhe Statistikë 23.04.2024
Shpallje Pozicion i Lirë Pune Specialist IT dhe Statistikë Gjykata Administrative Lushnje 04.04.2024
Njoftim i rezultatit te testimit Sekretar/e Gjyqësore 04.03.2024
Njoftim mbi rezulatet e testimit Specialist Financë Buxhet 04.03.2024