Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje Publike Jani Mone 20.05.2024
Njoftim me Shpallje Operatoti Ekonomik Konstruksion 04 20.05.2024
Shpallje Publike per Nasibe Xhema(Xhemaj) 20.05.2024
Shpallje Publike Alben Filaj 13.05.2024
Shpallje Publike Petrit Nasufi 13.05.2024
Shpallje Publike Marie Çeço 13.05.2024
Shpallje Publike Endri Çeço 13.05.2024
Shpallje Publike Odise Çeço 13.05.2024
Shpallje Publike per Shoqerine E.E.I.K SHPK 13.05.2024
Shpallje Publike per Z.Ferik Metaj 13.05.2024