Titulli Publikuar më Veprime
Kërkesë për bashkëpunim me Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Lushnje 10.06.2024
Analiza Vjetore 2023 Gjykata Administrative Lushnje 05.06.2024
Format Monitorimi Gj.Adm.Lushnje Korrik-Dhjetor 2023 05.06.2024
Statistika vjetore e Gjykatës Administrative Lushnje 07.03.2024