Titulli Publikuar më Veprime
Lista e Gjyqeve nga data 25.09.2023 deri 29.09.2023 të Gjykatës Administrative Lushnje 26.09.2023
Lista e Gjyqeve të Gjykatës së Apelit Tiranë nga gjyqtare Elona Toro 26.09.2023
Njoftim për moszhvillim seancash gjyqësore të datës 25.09.2023 nga Gjyqtare Ina Bajramaj 24.09.2023
Njoftim për moszhvillim seancash gjyqësore të datës 25.09.2023 nga Gjyqtare Ina Bajramaj
Njoftim per perfundimin e levizjes paralele- Gjykata Berat 21.09.2023
Njoftim per perfundimin e levizjes paralele- Gjykata Berat
Lista e gjyqeve per datat 06.09.2023 deri ne 08.09.2023 te Gjyqtare Gentiana Xhelilaj 06.09.2023
Lista e gjyqeve per datat 06.09.2023 deri ne 08.09.2023 te Gjyqtare Gentiana Xhelilaj
Lista e gjyqeve per datat 06.09.2023 deri ne 08.09.2023 te Gjyqtar Edison Tatoshaj 06.09.2023
Lista e gjyqeve per datat 06.09.2023 deri ne 08.09.2023 te Gjyqtar Edison Tatoshaj
Lista e gjyqeve per datat 06.09.2023 deri ne 08.09.2023 te Gjyqtare Ina Bajramaj 06.09.2023
Lista e gjyqeve per datat 06.09.2023 deri ne 08.09.2023 te Gjyqtare Ina Bajramaj
Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil Sekretar Gjyqesor- Gjykata Fier 02.08.2023
Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor Sekretar Gjyqesor- Gjykata Fier
Shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil gjyqesor SPECIALIST IT- Gjykata Fier 02.08.2023
Shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil gjyqesor SPECIALIST IT- Gjykata Fier
Urdher per nderprerjen e perkohshme te shortit elektronik Gjykata Administrative Lushnje 31.07.2023
Urdher per nderprerjen e perkohshme te shortit elektronik Gjykata Administrative Lushnje