Mirësevini në faqen zyrtare të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Lushnje

 

 

 

   KUTIA E ANKESAVE                                                                   Formular për kopje të regjistrimit audio/CD                                           Informacion për shortin

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Kalendari i Seancave                                                                       Formular Aplikimi Online

 

  

                                             

 

        

                                                                                                                                                               

           Njoftim
Dëshirojmë t'iu njoftojmë se, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Lushnje, ofron shërbimin në sportelin e kryesekretarisë së       Gjykatës në oraret:

                                                                                             08:00 - 16:00    Kërkesë Padi, Ankime etj...

                                                                                             08:00 - 16:00    Vërtetime, Tërheqje Vendimeve etj...

 

 Gjithashtu email-i zyrtar ku mund të shkruani për çdo informacion është:

                       Kooordinator për të drejtën e informimit       

                                                       Znj.Eglantina Quka                                        

                       GjykataAdministrativeLushnje@gjykata.gov.al

                  Telefon : 0693858035

                                                                                   

                                                                                                       

 

 

Në linkun e mëposhtëm do të mund të njiheni me: "Planin Strategjik të Komunikimit për Sistemin Gjyqësor”

dhe Rregulloren “Për komunikimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor me median”.                     

                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                            http://klgj.al/kontakt-media/

 

 

 

 

                                                            Rrjetet sociale për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Lushnje

 

 

     

                                                                                                                                                              Kliko--> Facebook KLGJ 

 

                                                                                                                                 Kliko--> Facebook Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Lushnje 

 

                                                                                                                                Kliko--> Linkedin Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Lushnje 

          

                                 Kopje te regjistrimit Audio

         Shkarko Formularin për Kopje të Regjistrimit Audio