Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim mbi përfundimin e pranimit në shërbimit civil "Sekretar Gjyqësor" Gjyk. Adm. Sh. I Tiranë 17.11.2023
Njoftim mbi përfundimin e procedurës së pranimit në shërbimit civil në kategorinë ekzekutive Sekretar Gjyqësor.
Njoftim mbi përfundimin e pranimit në shërbimit civil "Sekretar Gjyqësor" Gjyk. Adm. Sh. I Tiranë 17.11.2023
Njoftim mbi përfundimin e procedurës së pranimit në shërbimit civil në kategorinë ekzekutive Sekretar Gjyqësor.
Njoftim për përfundimin e Vlerësimit me shkrim "Sekretar Gjyqësor" Gjyk. Adm. Sh. I Tiranë 10.11.2023
Njoftim mbi përfundimin e procedurës së Vlerësimit me shkrim nga Komisioni i Pranimit për procedurën e pranimit në shërbimin civil gjyqësor në kategorinë ekzekutive Sekretar Gjyqësor pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Njoftim mbi Verifikimin Paraprak për "Sekretar Gjyqësor" Gjyk. Adm. Sh. I Tiranë 06.11.2023
Njoftim mbi përfundimin e procedurës së verifikimit paraprak në pranimin në shërbimin civil gjyqësor në kategorinë ekzekutive Sekretar Gjyqësor pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Njoftim për përfundimin e Vlerësimit me shkrim "Sekretar Gjyqësor", Gjyk. Adm. Sh. I Tiranë 01.11.2023
Njoftim mbi përfundimin e procedurës së Vlerësimit me shkrim nga Komisioni i Pranimit për procedurën e pranimit në shërbimin civil gjyqësor në kategorinë ekzekutive Sekretar Gjyqësor pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Njoftim mbi përfundimin e rekrutimit në lëvizjen paralele "Sekretar Gjyqësor", Gj.Adm.Sh.I Tiranë 01.11.2023
Njoftim mbi përfundimin e procedurës së rekrutimit në "lëvizjen paralele" në kategorinë ekzekutive "Sekretar Gjyqësor" pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Lista e kandidatëve të kualifikuar "Sekretar Gjyqësor" , Gjykata Adm. Sh. 1 Tiranë 27.10.2023
Njoftim mbi Verifikimin Paraprak për "Sekretar Gjyqësor" Gjyk. Adm. Sh. I Tiranë 25.10.2023
Njoftim mbi përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele "Sekretar Gjyqësor", Gj.Adm.Sh.I Tiranë 18.10.2023
Sekretar Gjyqësor (2 pozicione), Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë 17.10.2023