Koordinatori për të Drejtën e Informimit për Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë  Koordinatori:   Erjona Toslluku

 

  E-mail:   erjona.toslluku@gjykata.gov.al
       info.administrativetirana@gjykata.gov.al

 

  Web:   www.gjykata.gov.al

 

  Tel:    +355 (0) 42 44 70 88

 

  Adresa:  Rruga "Ibrahim Pashë Bushatlliu", Nr.1001, Tiranë