Titulli Publikuar më Veprime
Lista me të dhënat e kreditorëve për ekzekutimin e vendimeve Gjyqësore për vitin 2023 21.11.2023
Lista me të dhënat e kreditorit për ekzekutimin e vendimit gjyqësor sipas datës së depozitimit për vitin 2023
Urdhër Nr.104, datë 30.10.2023 "Për marrjen e masave për shfrytëzimin e sallave". 30.10.2023
Urdhër Nr.102,datë 24.10.2023"Për procedurën e hedhjes në short të çështjeve të gjyqtarit N.Hasko" 25.10.2023
Urdhër Nr.101,datë 24.10.2023"Për procedurën e hedhjes në short të çështjeve të gjyqtarit G.Hamiti" 25.10.2023
Urdhër Nr.72, datë 01.09.2023 "Për marrjen e masave për shfrytëzimin e sallave" 01.09.2023
Urdhër Nr.61/1, datë 28.07.2023 "Për shortin dhe shqyrtimin e kërkesave me karakter të ngutshëm" 31.07.2023
Urdhër Nr.61, datë 24.07.2023 "Për shortin dhe shqyrtimin e kërkesave me karakter të ngutshëm" 25.07.2023
Urdhër Nr.49/1, datë 13.07.2023 "Për procedurën e hedhjes së shortit". 13.07.2023
Urdhër Nr.49, datë 03.07.2023 "Për procedurën e hedhjes së shortit". 12.07.2023
Urdhër Nr.48, datë 03.07.2023 "Për marrjen e masave për shfrytëzimin e sallave". 12.07.2023