Titulli Publikuar më Veprime
Intership për pozicionin “Sekretar Gjyqësor”, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë 26.10.2023
LISTA E DETYRIMEVE PER EKZEKUTIMIN E VENDIMEVE GJYQESORE PER PERIUDHEN JANAR -10 sHKURT 2023 15.02.2023