Titulli Publikuar më Veprime
Material per publikim per Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Tirane 29.06.2023
Fletepalosje per zyrat e sherbimit 29.06.2023
Fletepalosje per Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Tirane 29.06.2023
LISTA E DETYRIMEVE PER EKZEKUTIMIN E VENDIMEVE GJYQESORE PER PERIUDHEN JANAR -10 SHKURT 2023 15.02.2023
Fletëpalosje nr.2 për Zyrat e Shërbimi 13.01.2023
Fletëpalosje nr.1 për Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm; 13.01.2023
Materiali nr.2 për Zyrat e Shërbimit 13.01.2023
Materiali nr.1 për Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm 13.01.2023
Urdheri nr. 62 date 22.07.2022 25.07.2022
Urdheri nr. 62 date 22.07.2022 "Shorti Gjyqesor dhe Shqyrtmi i kerkesave me karakter te ngutshem procedurial"
ANALIZA VJETORE 2021 28.04.2022