Titulli Publikuar më Veprime
Mbi mbartjen e dosjeve gjyqesore per vitin e ri kalendarik dhe shortin gjyqesor gjate kesaj periudhe 06.12.2021
DEKLARATE KESHILLI I LARTE GJYQESOR 16.11.2021 16.11.2021