Emri Data e fillimit të punës
Gentiana Muçaj 30.12.2014
Gentiana Muçaj 19.05.2023
Selvie Gjoçaj 15.01.2015
Selvie Gjoçaj 16.10.2019
Bezart Kaçkini 15.01.2015
Bezart Kaçkini 13.01.2023
Aferdita Maho 09.01.2018
Aferdita Maho 19.05.2023
Ligoraq Toshi 31.01.2020
Ligoraq Toshi 04.10.2022