Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim mbi rezultatin e verifikimit paraprak levizje paralele 04.06.2024
Njoftim mbi rezultatin e verifikimit paraprak levizje paralele
Shpalljen për levizje paralele dhe pranim në shërbimin civil gjyqësor 16.05.2024
Shpalljen për levizje paralele dhe pranim në shërbimin civil gjyqësor
Njoftim mbi levizjen paralele Specialist per Statistikat 20.03.2024
Njoftim mbi rezultatin e verifikimit paraprak nepermjet procedures se levizjes paralele Specialist per Statistikat
Njoftim mbi levizjen paralele ne sherbimin civil gjyqesore Specialist i Burimeve Njerezore 20.03.2024
Njoftim mbi rezultatin e verfikimit paraprak nepermjet levizjes paralele ne sherbimin civil gjyqesore Specialist i Burimeve Njerezore
Specialist Protokolli në Sektorin e Protokoll/Arkivë 06.03.2024
Specialist Protokolli në Sektorin e Protokoll/Arkivë
Specialist i Shërbimeve Mbështetëse 06.03.2024
Specialist i Shërbimeve Mbështetëse në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve
Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil gjyqësor për Specialist Prokurimesh 05.03.2024
Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil gjyqësor për kategorinë ekzekutive Specialist Prokurimesh në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve
Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil gjyqësor për Spec. Burimeve Njerëzore 05.03.2024
Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil gjyqësor për kategorinë ekzekutive Specialist i Burimeve Njerëzore në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve
Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil gjyqësor për Specialist për Statistikat 05.03.2024
Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil gjyqësor për kategorinë ekzekutive Specialist për Statistikat Gjyqësore në Sektorin e IT, Statistikës dhe Marrëdhënieve me Publikun dhe Media
Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil gjyqësor për Specialist Finance 05.03.2024
Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil gjyqësor për kategorinë ekzekutive Specialist Finance