Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim për anullim shpalljesh për vendet e lira në Gjykatën Administrative të Apelit 26.12.2023
Njoftim për anullim shpalljesh për vendet e lira në Gjykatën Administrative të Apelit
Shpalljen për pozicionin “Specialist Protokolli” 21.12.2023
Shpalljen për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor në pozicionin “Specialist Protokolli”- 1 vend vakant
Shpalljen për pozicionin “Specialist Prokurimesh” 21.12.2023
Shpalljen për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor në pozicionin “Specialist Prokurimesh”- 1 vend vakant
Shpalljen për pozicionin “Specialist i Shërbimeve Mbështetëse” 21.12.2023
Shpalljen për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor në pozicionin “Specialist i Shërbimeve Mbështetëse”
Shpalljen për pozicionin “Specialist i Burimeve Njerëzore ” 21.12.2023
Shpalljen për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor në pozicionin “Specialist i Burimeve Njerëzore ”- 1 vend vakant
Shpalljen për pozicionin “Specialist Statistike” 21.12.2023
Shpalljen për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor në pozicionin “Specialist Statistike”- 1 vend vakant
Shpalljen për pozicionin “Specialist Finance” 21.12.2023
Shpalljen për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor në pozicionin “Specialist Finance”- 1 vend vakant
Vendim per emerimin e shtetasit Donald Çela si nepunes civil gjyqesor 11.12.2023
Vendim per emerimin e shtetasit Donald Çela si nepunes civil gjyqesor
Shpallje sekretar gjyqesor 16.11.2022
Shpallje IT 16.11.2022